Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Tragedia w domu pomocy społecznej w Czechach

W lutym 2020 roku w czeskim domu pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnościami miał miejsce pożar, w wyniku którego zginęło osiem osób, a trzydzieści zostało rannych. Ten tragiczny wypadek stał się też impulsem do rozpoczęcia na forum europejskim kolejnego etapu dyskusji na temat zasadności opieki instytucjonalnej i jej szkodliwości.
Europejska Grupa Ekspertów ds. przejścia od opieki instytucjonalnej do wsparcia w społecznościach lokalnych (EEG) w związku z wiadomością o pożarze wydała oświadczenie, które przetłumaczyliśmy i które całkowicie pokrywa się ze stanowiskiem PSONI w kwestiach opieki instytucjonalnej i potrzeby deinstytucjonalizacji. Reformy muszą koncentrować się na potrzebach poszczególnych osób z niepełnosprawnością intelektualną, wzmacniając więzi społeczne i zapewniając odpowiednie  wsparcie w realizacji niezależnego życia i pełnego włączenia w społeczność lokalną.

Comments are closed.