Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Tarcza antykryzysowa dla III sektora: 19 rozwiązań. Podsumowanie na infografice

 Zgodnie z marcowymi zapowiedziami Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego prof. Piotra Glińskiego o objęciu przez rząd organizacje pozarządowe działaniami osłonowymi w ramach tarczy antykryzysowej, zostało przygotowanych 19 rozwiazań dla III sektora.

W ramach usystematyzowania i uporządkowania informacji na temat Tarczy Antykryzysowej dla NGO, Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego przygotował bardzo pomocną infografikę, którą przedstawiamy poniżej.

Pakiet osłonowy obejmuje ulgi dla NGO prowadzących działalność gospodarczą, zmiany w zlecaniu i rozliczaniu zadań publicznych oraz inne rozwiązania, które mają ułatwić organizacjom funkcjonowanie w warunkach epidemii.

Dodatkowo na stronie www.pozytek.gov.pl gdzie dostępne są informacje nt. tarczy, będą publikowane pytania i odpowiedzi, żeby ułatwić korzystanie ze zmian w przepisach.

Narodowy Instytut Wolności planuje również zorganizowanie webinarium nt. tarczy dla III sektora, o którym będziemy Państwa informować!


Comments are closed.