Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Stowarzyszenie wobec tragedii w Gdańsku

Stowarzyszenie przesłało na ręce pani Aleksandry Dulkiewicz, p.o. Prezydenta Gdańska, wyrazy głębokiego współczucia i żalu dla wszystkich gdańszczan w związku ze śmiercią Prezydenta Gdańska ś.p. Pawła Adamowicza.

Szanowna Pani

Aleksandra Dulkiewicz

p.o. Prezydenta Gdańska

 

Szanowna Pani Prezydent,

wstrząśnięci tragedią, jaka wydarzyła się 13 stycznia 2019 roku, świadomi ogromnej roli, jaką Prezydent Gdańska Śp. Paweł Adamowicz odegrał w działalności na rzecz równych praw osób z niepełnosprawnością intelektualną, ochrony ich godności i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz wspierania ich rodzin,

w imieniu Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną pragnę przekazać na Pani ręce wyrazy głębokiego współczucia i żalu dla wszystkich gdańszczan.

Odszedł człowiek szlachetny, pełen pasji i ufności w dobroć innych ludzi.

Całe nasze Stowarzyszenie, ale zwłaszcza Koło w Gdańsku straciło sojusznika, protektora, przyjaciela.

Odszedł człowiek, który siedemnaście lat temu z dumą przyjął od nas odznaczenie „Fideliter et Constanter” (Wiernie i Wytrwale) i z wiarą w społeczeństwo obywatelskie, wytrwale nas wspierał.

Jesteśmy wdzięczni Śp. Panu Prezydentowi zwłaszcza za to, że wierzył w misję naszego Stowarzyszenia i w to, że rodzice, którzy podjęli się jej realizacji są gwarantem powodzenia tych działań. Przekładało się to na tworzenie warunków  do rozwoju działalności Koła PSONI w Gdańsku, a w konsekwencji także stawało wzorem do naśladowania dla wielu innych miast Polski.

Łączymy się z Gdańskiem w bólu po tej straszliwej stracie

Prezeska Zarządu Głównego

Dr Monika Zima-Parjaszewska

Comments are closed.