Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Stanowisko PSONI w sprawie zarządzenia NFZ

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną wysłało stanowisko w sprawie projektu zarządzenia Prezesa NFZ w spr. określenia warunków zawierania i realizacji umów (…) w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie, kopię pisma otrzymali:

  • Konstanty Radziwiłł, Minister Zdrowia
  • Anna Zalewska,  Minister Edukacji Narodowej,
  • Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
  • Krzysztof Michałkiewicz, Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych,
  • Mirosław Przewoźnik, Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych,
  • Robert Kwiatkowski, Prezes Zarządu PFRON,
  • Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich,
  • Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka,
  • Posłowie i Senatorowie RP.

W Stanowisku  PSONI uznaje, że tworzone nowe rozwiązanie nie uwzględnia tego, co w obszarze interdyscyplinarnej wczesnej interwencji już w Polsce istnieje i służy dzieciom przedwcześnie urodzonym i z niepełnosprawnością – sieć Ośrodków Wczesnej Interwencji i innych placówek pomagającym dzieciom i ich rodzinom, prowadzonym przez najwyższej klasy specjalistów, według potrzeb sformułowanych przez rodziców dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i z niepełnosprawnością. Nowe rozwiązanie może im utrudnić a nawet uniemożliwić korzystanie ze specjalistycznej rehabilitacji, a także – dotyczy dzieci wyłącznie w wieku do 3 lat. Rozwiązanie to ponadto wprowadza centralizację wczesnej interwencji, czyli jest działaniem sprzecznym z wynikającym z dotychczasowego doświadczenia i wiedzy, a także z kierunkami rozwoju tej dziedziny w innych krajach. Zastępuje kompleksową rehabilitację blisko miejsca zamieszkania dziecka konsultacjami na poziomie szpitali, najczęściej wojewódzkich. Uważamy, że wczesna interwencja, jej standard wypracowany przez lata praktyki placówek PSONI, oparty na najlepszej aktualnej wiedzy i doświadczeniu powinien zostać uwzględniony w przygotowywanych regulacjach – tak w Programie „Za życiem”, jak i w innych aktach, w tym opiniowanym projekcie zarządzenia Prezesa NFZ.

dr Monika Zima-Parjaszewska

Prezeska Zarządu Głównego

filetype_pdfStanowisko PSONI w sprawie ustawy “Za Życiem”, 09.12.2016

filetype_pdfStandardy pracy ośrodków wczesnej interwencji

Comments are closed.