Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Specustawa Funduszowa wzmacnia Tarczę Antykryzysową dla NGO

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowało specustawę, która ma ułatwić prowadzenie i rozliczanie projektów dofiansowanych z Funduszy Europejskich oraz umożliwi przesunięcie funduszy unijnych na walkę ze skutkami epidemii. Projekt został niemal jednogłośnie przyjęty przez Sejm i Senat, a 17 kwietnia specustawę podpisał prezydent Andrzej Duda.
 
Specustawa daje między innymi możliwość:
 
🔸 uznania za kwalifikowane wydatków na cele niezrealizowane z powodu pandemii,
🔸 wydłużenia terminów składania wniosków w konkursach oraz terminów uzupełniania i wprowadzania poprawek we wnioskach, a także wydłużenia terminu przekazania wniosków o płatność,
🔸 wprowadzenia nadzwyczajnego trybu wyboru projektów czy otrzymania ulg w spłacie należności.
 
Ustawa wprowadza także możliwość pracy zdalnej komisji oceniających projekty, komitetów monitorujących, a nawet kontroli i audytów. W przypadku gdy nie będzie możliwe przeprowadzenie ich „zza biurka”, będzie można je zawiesić.
 
Uzasadnione niedotrzymanie warunków umowy o dofinansowanie nie będzie skutkować wykluczeniem z możliwości otrzymania środków europejskich w kolejnych konkursach.
 
Rozwiązania te mają obowiązywać z mocą wsteczną od 1 lutego 2020 roku.

Comments are closed.