Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Słownik trudnych słów – nowe narzędzie online

okładka Ćwiczeń do słownikaZapraszamy osoby z niepełnosprawnościami oraz pracowników placówek do skorzystania z nowego narzędzia edukacyjnego pn. „Słownik trudnych słów”. Słownik można znaleźć pod adresem: slownik.psoni.org.pl
Słownik zawiera 100 trudnych słów (pojęć zgłoszonych przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną) opisanych w tekście łatwym do czytania i zrozumienia. Może stanowić pomoc w zrozumieniu trudnych słów, w nauce czytania, w nauce pracy na komputerze oraz w procesie aktywizacji zawodowej. Zawartość Słownika będzie na bieżąco aktualizowana.
Uwagi na temat działania i zawartości Słownika prosimy wysyłać na adres slownik@psoni.org.pl
Zamieszczamy na stronie w zakładce publikacje ebook pt. „Słownik trudnych słów. Ćwiczenia”, który możne służyć jako materiał pomocniczy do rozpoczęcia zajęć z wykorzystaniem internetowego słownika trudnych słów.

Słownik powstał w projekcie grantowym pn. „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

loga Unii, POlski i Instytutu Nowych Technologii

Comments are closed.