Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Seminaria w projekcie “Aktywni niepełnosprawni”

loga RP i funduszy europejskich

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w ramach projektu „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizuje:

I. Seminarium analityczne nt. włączenia społecznego odbywające się 17 lutego (środa) w godz. 10:00 – 14:00.

Seminarium analityczne poprowadzi Kapka Panayotova wieloletnia przewodnicząca Europejskiej Sieci Niezależnego Życia (European Network on Independent Living, ENIL)

Seminarium obejmie następujące tematy:

  1. Międzynarodowe trendy i kierunki rozwiązań związanych z aktywizacją społeczną osób z niepełnosprawnościami.
  2. Koordynacja i współpraca w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami
  3. Wsparcie środowiskowe osób wymagających intensywnego wsparcia, w tym ze znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną
  4. Budżet osobisty i różne mechanizmy zarządzania wsparciem i usługami

 

II. Seminarium analityczne dotyczące funkcjonowania i zwiększania efektywności warsztatów terapii zajęciowej oraz rozwiązań pokrewnych, w tym w ramach systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami krajów niemieckojęzycznych (Niemcy i Austria) odbywające się w lutym 2021 r.

Więcej szczegółów wkrótce.

logotypy partnerów i PFRON

 

Comments are closed.