Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Seminaria w projekcie “Aktywni niepełnosprawni”

loga RP i funduszy europejskich

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w ramach projektu „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizuje:

I. Seminarium analityczne nt. włączenia społecznego odbywające się 17 lutego (środa) w godz. 10:00 – 14:00.

Seminarium analityczne poprowadzi Kapka Panayotova wieloletnia przewodnicząca Europejskiej Sieci Niezależnego Życia (European Network on Independent Living, ENIL)

Seminarium obejmie następujące tematy:

 1. Międzynarodowe trendy i kierunki rozwiązań związanych z aktywizacją społeczną osób z niepełnosprawnościami.
 2. Koordynacja i współpraca w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami
 3. Wsparcie środowiskowe osób wymagających intensywnego wsparcia, w tym ze znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną
 4. Budżet osobisty i różne mechanizmy zarządzania wsparciem i usługami

 

II. Seminarium analityczne nt Warsztatu Terapii Zajęciowej jako formy wsparcia osób z niepełnosprawnościami w niezależnym życiu odbywające się 26 lutego (piątek) w godz. 09:00 – 13:00 z udziałem Berndta Conrada, eksperta z Lebenshilfe Detmold (Niemcy)

Seminarium obejmie następujące tematy:

 1. Warsztat Terapii Zajęciowej w ujęciu międzynarodowym.
 2. „Werksttat” i formy pokrewne jako forma rehabilitacji społecznej
  i zawodowej w niemieckim systemie wsparcia osób
  z niepełnosprawnościami
 3. Warsztat Terapii Zajęciowej w polskim systemie wsparcia osób
  z niepełnosprawnościami
 4. Planowanie skoncentrowane na osobie a jakość życia osób
  z niepełnosprawnościami
 5. Współpraca ze społecznością lokalną, w tym lokalnym rynkiem pracy

 

logotypy partnerów i PFRON

 

Comments are closed.