Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Rozpoczęcie realizacji projektu „BAZA: Bezpieczni – Aktywni – Zdrowi – Ambitni”

Z radością informujemy, że od 1 czerwca 2022 roku Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną poszerzyło swoją ofertę wspierania osób z niepełnosprawnościami o działania zaplanowane w projekcie „BAZA: Bezpieczni – Aktywni – Zdrowi – Ambitni”.

Projekt jest realizowany na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (konkurs „Sięgamy po sukces” nr 1/2021) i współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Całkowita wartość projektu: 804 950,00 zł

Dofinansowanie Funduszu: 796 390,00 zł

 

Uczestnikami i Uczestniczkami projektu będzie 120 osób z niepełnosprawnościami, które na co dzień korzystają z usług Centrów Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Bytomiu, Gdańsku, Jarosławiu, Ostródzie, Warszawie i w Zgierzu w zakresie aktywizacji zawodowej.

Rekrutacja będzie prowadzona na terenie 6 województw w jednakowym zakresie w oparciu o Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, dostępny w biurach Centrów DZWONI. Dane adresowe i kontaktowe dostępne są na stronie internetowej: www.centrumdzwoni.pl

Termin realizacji projektu: 01.06.2022 r. – 31.03.2023 r.

Cel: Uczestnictwo w projekcie BAZA pozwoli osobom z niepełnosprawnościami na zwiększenie swojej samodzielności i niezależności poprzez podniesienie kompetencji w zakresie korzystania z urządzeń i technologii cyfrowych, dbania o własne zdrowie, zarządzania finansami i czasem wolnym.

Zaplanowane działania:

Realizacja modułowych warsztatów podnoszących kompetencje uczestników projektu w 4 tematach:

Rodzaj warsztatu Czas trwania dla jednej osoby Harmonogram
Moduł 1 – Rozwój kompetencji cyfrowych – warsztaty teoretyczne. 40 godzin 01.06.2022 r. – 31.03.2023 r.
Moduł 2 – Dbanie o siebie (zdrowe odżywianie i aktywność fizyczna), w tym: Łącznie: 35 godzin
· Warsztaty z zakresu dietetyki (teoretyczne) 10 godzin
· Warsztaty z zakresu zdrowego odżywiania (praktyczne) 15 godzin
· Warsztaty z zakresu dbania o kondycję (praktyczne) 10 godzin
Moduł 3 – Niezależność finansowa (zarządzanie własnymi finansami) 20 godzin
Moduł 4 – Rozwijanie zainteresowań (zarządzanie czasem wolnym, animacja działań społecznych) 30 godzin

Wsparcie udzielane w projekcie będzie wynikało z Indywidualnych Planów Działań tworzonych dla każdego uczestnika i uczestniczki.

Każda osoba będzie mogła skorzystać z indywidualnego poradnictwa i konsultacji, aby utrwalać nabywane umiejętności w sposób dla siebie przystępny.

Uczestnicy i Uczestnicy sprawdzą również swoją wiedzę i kompetencje we wstępnych i końcowych indywidualnych badaniach z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych a także w internetowych testach wiedzy przeprowadzonych po zakończeniu uczestnictwa w każdym z 3 modułów.

Aktualności dotyczące realizacji działań będą dostępne na stronie internetowej www.centrumdzwoni.pl.

Comments are closed.