Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


PSONI nominowane do nagrody EDUinspiracje 2018

logoPSONI, w związku ze zrealizowanym projektem pt. „Przegląd skutecznych metod wspierania samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną” (w skrócie RESPID), zostało nominowane do nagrody EDUinspiracje 2018 w kategorii Edukacja Dorosłych.

Celem projektu, realizowanego w partnerstwie z organizacjami IL CERCHIO z Włoch, RYTMUS z Czech oraz ZPMPvSR ze Słowacji, było wyszukanie dobrych praktyk w obszarze wspierania samodzielności dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Projekt, którego liderem było PSONI, został zrealizowany w terminie wrzesień 2016 – październik 2017 i był finansowany z programu ERASMUS+, Akcja 2 Partnerstwa strategiczne.

Celem konkursu EDUinspiracje jest wyłonienie najbardziej wartościowych projektów, szczególnie w zakresie upowszechniania rezultatów oraz dzielenia się swoim doświadczeniem i sukcesem z innymi. W kategorii Edukacja Dorosłych nominowanych zostało 5 instytucji. Laureaci konkursu zostaną ogłoszeni podczas Gali, która odbędzie się w Warszawie w listopadzie 2018 roku.

 

Więcej informacji o konkursie: http://eduinspiracje.org.pl/eduinspiracje-2018/

Strona www projektu RESPID: http://respid.eu/

Comments are closed.