Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Przestrzeń przyjazna wszystkim – model samorządowy, Gdynia 29 maja br

Zdjęcie_Capozzi_ON_Inclusion29 maja Prezeska PSONI dr Monika Zima-Parjaszewska wzięła udział w konferencji w Gdyni, pt. „Przestrzeń przyjazna wszystkim – model samorządowy”,  z udziałem przedstawicieli instytucji centralnych, samorządów oraz Davida Capozzi’ego – dyrektora Access Board USA, niezależnej agencji rządowej, która działa na rzecz równouprawnienia osób z niepełnosprawnościami poprzez wyznaczanie standardów i wytycznych dotyczących dostępności.
W ramach konferencji perspektywę osób z niepełnosprawnościami prezentowali eksperci: dr Paweł Kubicki, Aleksander Waszkielewicz, prof. Marek Wysocki, Jacek Zadrożny, Adam Zawisny, dr Monika Zima-Parjaszewska, członkowie grupy ON_Inclusion14-20. Po konferencji Ambasada Stanów Zjednoczonych zorganizowała kameralne spotkanie eksperckie z dyrektorem Access Board USA.
Udało się m.in. omówić różne możliwości wykorzystania wieloletnich amerykańskich doświadczeń promowania, wymagania i monitorowania dostępności pod względem architektonicznym, komunikacyjnym jak i elektronicznym.
Liczymy na dalszą owocną współpracę na rzecz dostępności w Polsce! Więcej: https://pl-pl.facebook.com/raportalternatywny/

Comments are closed.