Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Projekt „Ku samodzielności i niezależności” realizowany w ramach konkursu 4/2017 zakończony

logo SAMODZIELNI i SKUTECZNIPolskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną informuje, że w dniu 31 marca 2021 r. zakończyło realizację projektu pod nazwą „Ku samodzielności i niezależności” współfinansowanego ze środków PFRON w ramach  konkursu  4/2017 ogłoszonego na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W czasie trwania projektu od 01.04.2018 r. do 31.03.2021 r. w ramach projektu prowadzono:

  1. kompleksową rehabilitację dzieci z niepełnosprawnościami w postaci grupowych treningów umiejętności społecznych i indywidualnych treningów umiejętności w Ośrodku Wczesnej Interwencji Zarządu Głównego PSONI oraz Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym Koła PSONI w Wyszkowie. Wsparciem objęto 163 beneficjentów.
  2. poradnictwo prawne, psychologiczno-pedagogiczne i społeczno-obywatelskie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich otoczenia w Ogólnopolskim Centrum Porad. Udzielono łącznie 6.074 porad w tym:
    • porad prawnych – 2.010 porad;
    • porad pedagogiczno-psychologicznych – 1.771 porad;
    • porad społeczno-obywatelskich – 2.293 porad.

Zaplanowane działania zostały realizowane zgodnie z harmonogramem.

Od 1 kwietnia 2021 r. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną kontynuuje działania w kolejnej edycji tego projektu współfinansowanego ze środków PFRON w ramach  konkursu  1/2020 „Pokonamy bariery” .

Comments are closed.