Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Projekt “Ku samodzielności”

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną przypomina,  że od 01 kwietnia 2017 do 31 marca 2018 r w Ośrodku Wczesnej Interwencji Zarządu Głównego PSONI realizowany jest  projekt pod nazwą „Ku samodzielności” współfinansowany ze środków PFRON w ramach 24 konkursu na zadania zlecane organizacjom pozarządowym.

W ramach projektu prowadzona jest  kompleksowa rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnościami w postaci grupowych treningów umiejętności społecznych i indywidualnych treningów umiejętności. W treningach uczestniczy obecnie 90 beneficjentów.

logo PFRON

Comments are closed.