Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Program rządowy „Za życiem”

Informujemy, że w dniu 18 listopada 2016 r. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną wysłało swoje stanowisko w sprawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” do następujących przedstawicieli władz państwa:

  • Beata Szydło, Prezes Rady Ministrów,
  • Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
  • Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej,
  • Konstanty Radziwiłł, Minister Zdrowia,
  • Krzysztof Michałkiewicz, Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych,
  • Robert Kwiatkowski, Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  • Mirosław Przewoźnik, Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych,

Stanowisko otrzymali także wszyscy Posłowie i Senatorowie.

Stanowisko zawiera m.in. deklarację współpracy rodziców i profesjonalistów naszego Stowarzyszenia przy opracowywaniu Programu „Za życiem”. Uważamy także, że w Programie powinny znaleźć się zapisy dotyczące konieczności prowadzenia wczesnej interwencji – kompleksowego, wielodyscyplinarnego, skoordynowanego, ciągłego wsparcia dziecka od urodzenia oraz jego rodziny. Jest to rozwiązanie najlepiej służące dziecku z niepełnosprawnością i zagrożonemu niepełnosprawnością oraz rodzinie, potwierdzone w wieloletnim doświadczeniu funkcjonowania ośrodków wczesnej interwencji.

filetype_pdfStanowisko PSONI w sprawie ustawy “Za Życiem”, 18.11.2016

ikona-word2010 Standardy pracy ośrodków wczesnej interwencji

Comments are closed.