Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Prezeska PSONI została Przewodniczącą Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych VII Kadencji

Krajowa Rada Konsultacyjna do spraw osób z niepełnosprawnościamiW dniu 7 czerwcu 2017 roku Prezeska PSONI, dr Monika Zima-Parjaszewska odebrała z rąk Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej powołanie do Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Krajowa Rada Konsultacyjna to organ opiniodawczo-doradczy Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Jest forum współpracy przedstawicieli organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Monika Zima-Parjaszewska została wybrana na Przewodniczącą Krajowej Rady Konsultacyjnej. Wśród nowo powołanych Członkiń i Członków Rady znaleźli się też eksperci środowiska osób z niepełnosprawnościami, reprezentanci Grupy On Inclusion 14-20: Agata Gawska, Prezeska Fundacji Aktywizacja, Aleksander Waszkielewicz, Prezes Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, Krzysztof Kotyniewicz, Prezes Polskiego Związku Głuchych, Grzegorz Kozłowski, Przewodniczący Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym.

Krajowa Rada Konsultacyjna do spraw osób z niepełnosprawnościami

Ponadto w skład Rady powołani zostali m. in.: Anna Woźniak-Szymańska, Prezes Polskiego Związku Niewidomych, Piotr Pawłowski, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji oraz Fundacji Integracja, Alicja Szatkowska, Prezes  Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych.

Krajowa Rada Konsultacyjna do spraw osób z niepełnosprawnościamiPowołanie do VII kadencji Krajowej Rady Konsultacyjnej otrzymało:

  • 20 przedstawicieli NGO
  • 5 samorządów
  • 5 administracji
  • 7 przedstawicieli pracodawców i związków zawodowych

Więcej informacji można znaleźć na stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Comments are closed.