Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Wiedza dla włączenia – 2020


 • Czas realizacji-
 • Strona internetowa-
 • Dofinansowanie-
 • Kategoria

Od 01 kwietnia 2020 roku Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną rozpoczęło realizację ostatniego, trzeciego etapu projektu pt. „Wiedza dla Włączenia”, współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (umowa ZZB/000501/BF/D z 07.08.2018).
Projekt  rozpoczął się w sierpniu 2018 roku i jest realizowany do końca marca 2021 roku. Trzeci okres finansowania dotyczy okresu od 01.04.2020 do 31.03.2021 roku.

Nowe publikacje:

W ramach projektu kontynuowane są działania związane z opracowaniem, wydawaniem  i dystrybucją kwartalnika „Społeczeństwo dla Wszystkich” (numerów:  2/2020, 3/2020 i 4/2020 oraz 1/2021 po 3500 egz. każdego numeru), wydaniem 4 broszur w formacie tekstu łatwego do czytania z serii „Biblioteka self-adwokata” (w nakładzie po 3000 egz.) oraz publikacji pt. „Konwencja o prawach osób z niepełnosprawnościami” w tekście łatwym do czytania i zrozumienia (5000 egz.). W trzecim okresie finansowania wydana zostanie również publikacja „Mój dom. Mieszkalnictwo dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.” (4000 egz.). Książka wypełni lukę w zakresie braku kompleksowych opracowań w obszarze mieszkalnictwa dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Publikacja będzie skierowana między innymi do ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, centrów usług społecznych, regionalnych ośrodków pomocy społecznej, Kół PSONI oraz innych organizacji pozarządowych , w szczególności tych, które prowadzą lub zamierzają prowadzić różne formy mieszkania dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

W proces powstawania publikacji są zaangażowane osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Są oni autorami wybranych tekstów do kwartalnika, konsultują oraz recenzują opracowane publikacje. Dzięki temu tworzone przez PSONI wydawnictwa włączają osoby
z niepełnosprawnością intelektualną w działania. Współpraca i konsultacje z osobami
z niepełnosprawnością pozwalają na wdrażanie idei „Nic dla nas bez nas”, promowanej przez europejskie organizacje osób z niepełnosprawnościami, do których należy PSONI.

Drugie wydania publikacji:

W III okresie finansowania ukażą się także drugie wydanie publikacji „Osoba
z niepełnosprawnością intelektualną w postępowaniach sądowych i przed innymi organami.” (3000 egz.) oraz drugie wydanie broszury „Mój chłopak, moja dziewczyna” (1000 egz.).

Tytuły i harmonogram wydawania publikacji:

Kwartalnik „Społeczeństwo dla Wszystkich”

 • Nr 2/2020 – czerwiec 2020
 • Nr 3/2020 – wrzesień 2020
 • Nr 4/2020– grudzień 2020
 • Nr 1/2021 – marzec 2021

Broszury dla osób z niepełnosprawnością intelektualną z serii „Biblioteka self-adwokata”

 • „Moje dorosłe życie”
 • „Moje możliwości na rynku pracy”
 • Moja wiedza na temat Straży Pożarnej”
 • „Moja odpowiedzialność za środowisko”

oraz  „Konwencja o prawach osób z niepełnosprawnościami” w formacie tekstu łatwego do czytania i zrozumienia.

Drugie wydanie broszury z serii „Biblioteka self-adwokata”:

 • „Mój chłopak, moja dziewczyna”,

Drugie wydanie publikacji:

 • Osoba z niepełnosprawnością intelektualną w postępowaniach sądowych i przed innymi organami”.

 

Wszystkie wymienione powyżej publikacje ukażą się od kwietnia 2020 roku do marca 2021 roku.

 

Wydawanie wyspecjalizowanego pisma oraz proponowanych publikacji zwartych spełnia jeden z priorytetów ratyfikowanej w 2012 roku przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami w zakresie upowszechniania idei równego dostępu do informacji dla wszystkich obywateli (art.21).

 

Obrazek przedstawiający logotyp Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Powiązane Projekty