Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych


  • Czas realizacji01.09.2016r. - 31.05.2018
  • Strona internetowawww.innowacje.psoni.org.pl
  • DofinansowanieWartość projektu wynosi 3 080 896,00 zł w tym dofinansowanie 2 988 46.12 zł.
  • Kategoria

Projekt „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” realizuje Polskie Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu wynosi 3 080 896,00 zł w tym dofinansowanie 2 988 46.12 zł.

Głównym celem projektu jest wykorzystanie 7 innowacyjnych pomysłów na rzecz poprawy skuteczności usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych (ON) na terenie całego kraju w okresie od 01.09.2016r. do 31.05.2018 roku.

W trakcie realizacji projektu operator prowadzić będzie następujące działania:

  • nabór potencjalnych grantobiorców poprzez otwarty konkurs,
  • udzielenie wsparcia merytorycznego w przygotowaniu innowacji społecznych do testowania,
  • udzielenie grantów w wysokości do 60 000 złotych 35 grantobiorcom, na pokrycie kosztów testowania innowacji społecznych,
  • wsparcie grantobiorców w testowaniu innowacji społecznych,
  • upowszechnienie siedmiu wybranych innowacji społecznych oraz włączenie tych innowacji społecznych do polityki i szerokiej praktyki.

 


Powiązane Projekty