Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Spine – Special People in Need for e-World.


ZG PSONI otrzymał dofinansowanie na realizację projektu „SPINe – Special People In Need for e-World” („Osoby niepełnosprawne potrzebują e-świata”) z programu Leonardo da Vinci. Program Leonardo da Vinci jest częścią programu edukacyjnego Unii Europejskiej “Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme). Wspiera działania w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego. Program ma na celu promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Jednym z celów jest opracowanie metodyki uczenia i rozwoju osób niepełnosprawnych intelektualnie i chorych psychicznie z wykorzystaniem portalu z bazą danych z zadaniami przygotowanymi przez specjalistów. Zadania te mogą być w formie: quizu (teksty i/lub obrazki), uzupełnianek tekstowych, układania obrazków w kolejności, animowanych filmów interaktywnych, innych opracowanych w czasie tworzenia projektu portalu. Niektóre zadania mogą być wzbogacone ścieżką dźwiękową. Zadania mogą ćwiczyć takie umiejętności jak: pisanie, liczenie, tworzenia ciągów logicznych, poznawania procedur (np. wysłanie listu na poczcie, etc).

Drugim celem jest opracowanie metodyki uczenia i rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną i chorych psychicznie z wykorzystaniem cyfrowych filmów interaktywnych. Operatorem kamery będzie uczestnik projektu (osoba z niepełnosprawnością bądź z zaburzeniami psychicznymi). Część tematów filmów będzie określona przez koordynatora a część dowolna. Powstałe filmy będą publikowane w internecie za zgodą autorów.


Powiązane Projekty