Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


ogólnopolskie centrum porad.


Biuro Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w 2014 roku w ramach projektu „Ogólnopolskie Centrum Porad” stworzyło możliwość udzielania profesjonalnych, kompleksowych porad i wsparcia dla osób  z niepełnosprawnością intelektualną i ich najbliższego otoczenia.

W skład zespołu udzielającego porad wchodzą: prawnik, psycholog, doradca zawodowy i specjalista ds. socjalno-bytowych. Niemal każdy rodzaj porady i wsparcia, będzie można uzyskać zarówno osobiście w siedzibie Centrum w Warszawie przy ulicy Głogowej 2b, jak również na odległość: telefonicznie, przez formularz na stronie www, pocztę elektroniczną i tradycyjną.


Powiązane Projekty