Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


odważni od pracy!


Celem ogólnym projektu pn. „Wsparcie osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (w tym z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnościami sprzężonymi) oraz głębokim stopniem upośledzenia umysłowego II” było zwiększenie udziału w życiu społecznym i zawodowym 700 osób z niepełnosprawnością intelektualną (280 kobiet, 420 mężczyzn) z zespołem Downa, niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz upośledzeniem w stopniu głębokim do 30 listopada 2012 roku.


Powiązane Projekty