Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


17 sympozjum Disability.


Sympozjum odbyło się w ramach projektu „Wpływ ruchu rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną na rozwój nauki i życie społeczne”, współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Inspiracją do tematyki sympozjum było 50-letnie doświadczenie ruchu rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce. Sympozjum odbyło się z udziałem przedstawicieli świata nauki i organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną z Polski, Francji, Włoch, Litwy i Stanów Zjednoczonych, którzy podzielili się wynikami swoich badań na temat wpływu ruchu rodziców na rozwój nauki i praktykę społeczną.


Powiązane Projekty