Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Ku samodzielności i niezależności


  • Czas realizacji1.04.2021-31.03.2024
  • Strona internetowa-
  • DofinansowaniePaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  • Kategoria

Projekt pn. „Ku samodzielności i niezależności” jest realizowany przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (konkurs nr 1/2020 „Pokonamy bariery”).

 

Projekt jest w współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

 

Całkowita wartość projektu to 582 625,80 zł, z czego wysokość dofinansowania Funduszu 553 385,80 zł.

 

Projekt składa się z dwóch zadań:

  1. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek – realizowane w Ośrodku Wczesnej Interwencji Zarządu Głównego PSONI w Warszawie oraz w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczym Koła PSONI w Wyszkowie;
  2. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji osobom z niepełnosprawnościami i ich otoczeniu
    – realizowane w Ogólnopolskim Centrum Porad PSONI w Warszawie.

 

Zadanie – Rehabilitacja

W ramach projektu prowadzona jest  kompleksowa rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnościami w postaci grupowych treningów umiejętności społecznych i indywidualnych treningów umiejętności z Warszawy i Wyszkowa.

 

Zadanie – Poradnictwo

Zapraszamy osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z ich otoczenia – rodziców, rodzeństwo, przyjaciół, terapeutów – do korzystania z usług pracowników Ogólnopolskiego Centrum Porad.

Centrum znajduje się w siedzibie Biura Zarządu Głównego PSONI w Warszawie, ul. Głogowa 2b.

Porad udzielają: prawnik, pedagog specjalny, psycholog oraz specjalista do spraw socjalno-bytowych podczas rozmów telefonicznych i osobistych oraz poprzez e-maile.


Powiązane Projekty