Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Kierunek edukacja włączająca w Europie


Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną od września 2016 roku uczestniczy w projekcie „Kierunek edukacja włączająca w Europie”. Wśród dziesięciu partnerów z siedmiu krajów, takich jak: Francja, Portugalia, Belgia, Rumunia, Włochy, Polska i Grecja, znajdziemy organizacje pozarządowe, szkoły, uczelnie wyższe oraz instytucje edukacyjne.

Koordynatorem projektu jest francuskie Stowarzyszenie Młodzieży i Dorosłych Osób z Niepełnosprawnościami – APAJH 46 (Association pour adultes et jeunes handicapés) z siedzibą w Cahors. Stowarzyszenie jest członkiem Federacji APAJH, która powstała pięćdziesiąt lat temu z inicjatywy nauczycieli i specjalistów. Do celów Federacji należą: działanie na rzecz szkoły otwartej dla uczniów z niepełnosprawnościami, integracja społeczna i dążenie do uzyskania przez wszystkich pełni praw obywatelskich.

Projekt „Kierunek edukacja włączająca w Europie” będzie realizowany do sierpnia 2019 roku. Jednym z zakładanych rezultatów projektu jest stworzenie modułu kształcenia nauczycieli pracujących lub mogących w przyszłości pracować z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Partnerzy ustalili listę kluczowych tematów edukacyjnych, takich jak: historia i modele edukacji włączającej, metody pedagogiczne stosowane w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dotychczasowe formy kształcenia nauczycieli, sposoby zmieniania postaw społecznych wobec osób z niepełnosprawnościami. Do zadań każdego partnera należy zebranie informacji w wyznaczonych obszarach oraz stworzenie materiałów dotyczących doświadczeń w ich kraju.

Projekt podzielono na trzy etapy: część badawczą, której celem jest zebranie informacji o edukacji włączającej w krajach partnerskich, tworzenie bazy danych dobrych praktyk oraz narzędzi dla nauczycieli, które staną się podstawą do opracowania modułu szkoleniowego oraz testowanie modułu szkoleniowego w wybranych szkołach.

W skład polskiego zespołu realizującego projekt wchodzą specjaliści z PSONI, z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Szkoła Podstawowa nr 330 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie.


Powiązane Projekty