Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI III


 • Czas realizacji-
 • Strona internetowa-
 • Dofinansowanie-
 • Kategoria

Projekt pn. „Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI III” jest realizowany przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną na podstawie umowy nr ZZB/000493/BDF z dnia 30 kwietnia 2018 r.  w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (konkurs nr 4/2017 „Samodzielni i skuteczni).

logo PFRON

Projekt jest w współfinansowany ze środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

 

Celem projektu jest zatrudnienie osób z niepełnosprawnością na otwartym rynku pracy oraz wsparcie w utrzymaniu wysokiej motywacji i jakości wykonywanej pracy u osób już zatrudnionych poprzez wykorzystanie metody zatrudnienia wspomaganego, a także podniesienie kompetencji społecznych i zawodowych u wszystkich beneficjentów projektu.

Projekt ma charakter ogólnopolski, realizowany jest na terenie 6 województw (mazowieckie, łódzkie, śląskie, pomorskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie).

Projekt jest realizowany w terminie od 01.04.2018 r. do 31.03.2021 r., w trzech okresach:

 • I okres finansowania projektu – 01.04.2018 – 31.03.2019
 • II okres finansowania – 01.04.2019 – 31.03.2020
 • III okres finansowania – 01.04.2020 – 31.03.2021

Harmonogram realizacji wsparcia w projekcie w II okresie finansowania, tj. 01.04.2019 r. -31.03.2020 r.

 • Zaangażowanie klienta – rekrutacja do udziału w projekcie – kwiecień 2019 – marzec 2020
 • Diagnoza doradcza preferencji i predyspozycji zawodowych – kwiecień 2019 – marzec 2020
 • Diagnoza kompetencji społecznych – kwiecień 2019 – marzec 2020
 • Warsztaty grupowe z zakresu kompetencji społecznych i aktywnego poruszania się po rynku pracy – kwiecień 2019 – marzec 2020
 • Warsztaty praktyczne w przedsiębiorstwie – kwiecień 2019 – marzec 2020
 • Utworzenie IPD – spotkanie wielostronne – kwiecień 2019 – marzec 2020
 • Indywidualne zajęcia praktyczne – kwiecień 2019 – marzec 2020
 • Indywidualne pośrednictwo pracy – kwiecień 2019 – marzec 2020
 • Indywidualne wsparcie psychologiczno-doradcze – kwiecień 2019 – marzec 2020
 • Grupowe wsparcie psychologiczno-doradcze – kwiecień 2019 – marzec 2020
 • Trening umiejętności i samodzielnego poruszania się w przestrzeni miejsko-wiejskiej – kwiecień 2019 – marzec 2020
 • Wsparcie w procedurze organizacji warsztatów praktycznych/ indywidualnych zajęć praktycznych/zatrudnienia – kwiecień 2019 – marzec 2020
 • Kompleksowa diagnoza funkcjonalna osób zatrudnionych z wykorzystaniem ZW, których proces wspomagania w miejscu pracy się nie zakończył – kwiecień 2019 – marzec 2020
 • Wsparcie w miejscu pracy i poza nim (w tym szkolenie stanowiskowe, interwencyjne oraz monitoring) – kwiecień 2019 – marzec 2020
 • Trening kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych – kwiecień 2019 – marzec 2020
 • Bezpośredni kontakt z rodziną/otoczeniem BO – kwiecień 2019 – marzec 2020
 • Aktualizacja IPD – kwiecień 2019 – marzec 2020

Harmonogram realizacji wsparcia w projekcie w III okresie finansowania, tj. 01.04.2020 r. -31.03.2021 r.

 • Zaangażowanie klienta – Spotkania informacyjno-promocyjne – kwiecień 2020 – marzec 2021
 • Zaangażowanie klienta – rekrutacja do udziału w projekcie – kwiecień 2020 – marzec 2021
 • Diagnoza doradcza preferencji i predyspozycji zawodowych – kwiecień 2020 – marzec 2021
 • Diagnoza kompetencji społecznych – kwiecień 2020 – marzec 2021
 • Warsztaty grupowe z zakresu kompetencji społecznych i aktywnego poruszania się po rynku pracy – kwiecień 2020 – marzec 2021
 • Warsztaty praktyczne w przedsiębiorstwie – kwiecień 2020 – marzec 2021
 • Utworzenie IPD – spotkanie wielostronne – kwiecień 2020 – marzec 2021
 • Indywidualne zajęcia praktyczne – kwiecień 2020 – marzec 2021
 • Indywidualne pośrednictwo pracy – kwiecień 2020 – marzec 2021
 • Indywidualne wsparcie psychologiczno-doradcze – kwiecień 2019 – marzec 2020
 • Grupowe wsparcie psychologiczno-doradcze – kwiecień 2020 – marzec 2021
 • Trening umiejętności i samodzielnego poruszania się w przestrzeni miejsko-wiejskiej – kwiecień 2020 – marzec 2021
 • Wsparcie w procedurze organizacji warsztatów praktycznych/ indywidualnych zajęć praktycznych/zatrudnienia – kwiecień 2020 – marzec 2021
 • Wsparcie w miejscu pracy i poza nim (w tym szkolenie stanowiskowe, interwencyjne oraz monitoring) – kwiecień 2020 – marzec 2021
 • Trening kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych – kwiecień 2020 – marzec 2021
 • Bezpośredni kontakt z rodziną/otoczeniem BO – kwiecień 2020 – marzec 2021
 • Aktualizacja IPD – kwiecień 2020 – marzec 2021
 • Działania informacyjno-promocyjne wśród pracodawców, kontakty mające na celu zainteresowanie pracodawców zatrudnieniem osób z niepełnosprawnością – 01.04.2020-31.03.2021
 • Analiza stanowiska pracy/praktyk – 01.04.2020-31.03.2021
 • Spotkania interdyscyplinarnego zespołu specjalistów – 01.04.2020-31.03.2021

 

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby z niepełnosprawnościami o szczególnych trudnościach w znalezieniu i utrzymaniu pracy, które bez kompleksowego wsparcia w ramach zatrudnienia wspomaganego nie miałaby szans na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia, a jednocześnie są w wieku produkcyjnym (18-64 lata), w tym szczególnie:

 • osoby z niepełnosprawnością intelektualną;
 • osoby z długotrwałą, chroniczną niepełnosprawnością o charakterze psychicznym;
 • osoby z całościowymi zaburzeniami rozwoju;
 • osoby ze sprzężeniami (w tym osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym, osoby głuchoniewidome itd.),

które charakteryzują się niskim poziomem wykształcenia lub jego brakiem oraz brakiem doświadczenia zawodowego, co dodatkowo wpływa na ich niską konkurencyjność na rynku pracy.

Beneficjentami ostatecznymi projektu będą osoby z niepełnosprawnościami w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, które są:

 • nieaktywne zawodowo, bezrobotne, poszukujące pracy niezatrudnione lub
 • zatrudnione z wykorzystaniem zatrudnienia wspomaganego, jeśli proces wspomagania tej osoby w miejscu pracy nie został zakończony.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Rekrutacji, biurze projektu lub w biurach Centrów DZWONI:

 • Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Biuro Projektu
  Głogowa 2 b, 02 – 639 Warszawa
  tel. /22/ 848 03 14; e-mail: zg@psouu.org.pl
 • Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI II w Warszawie
  Kacza 21, 01-064 Warszawa
  tel. /22/ 620 30 31, e-mail: warszawa@centrumdzwoni.pl
 • Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI II w Bytomiu
  Pl. Kościuszki 9/33
  tel.726 136 335, e-mail: bytom@centrumdzwoni.pl
 • Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI II w Zgierzu
  Al. Struga 13-21 lok. 208
  tel. 726 136 348, e-mail: zgierz@centrumdzwoni.pl
 • Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI II w Gdańsku
  Jagiellońska 11
  tel. 726 136 347, e-mail: gdansk@centrumdzwoni.pl
 • Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI II w Jarosławiu
  Wilsona 6a
  tel. 726 136 364, e-mail: jaroslaw@centrumdzwoni.pl
 • Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI II w Ostródzie
  Kościuszki 2 pok. 312
  tel. 692 819 525 e-mail: ostroda@centrumdzwoni.pl
Zapraszamy również na stronę www.centrumdzwoni.pl. Znajdziecie tam Państwo szczegółowe informacje na temat realizacji projektu, w tym prowadzonej rekrutacji i  udzielanego wsparcia.

Pliki do pobrania:

Regulamin_rekrutacji_do_projektu

Regulamin rekrutacji (wersja łatwa do czytania)

Formularz_zgłoszeniowy

 


Powiązane Projekty