Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Portal i system informatyczny – wynik postępowania ofertowego

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną jako podmiot realizujący projekt pn. „Kompleksowy i wielowymiarowy rozwój PSONI” finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 uprzejmie informuje, że ceny ofert niepodlegających odrzuceniu otrzymanych w ramach postępowania przekraczają kwotę, którą Stowarzyszenie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Comments are closed.