Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


POPRAWKA SENATU WS. SOLIDARNOŚCIOWEGO FUNDUSZU WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ODRZUCONA.

Mimo zapewnień polityków, że projektowa zmiana nie ograniczy wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, oraz że żadna złotówka pierwotnie założona w Funduszu dla osób z niepelnosprawnościami nie zostanie zabrana, Sejm odrzucił główną poprawkę Senatu do nowelizacji ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Zmiana ta, zaproponowana przez organizacje osób z niepełnosprawnościami, w tym PSONI, miała gwarantować, że pieniądze ze źródeł dotąd zasilających fundusz (danina solidarnościowa oraz 0,15% składki z Funduszu Pracy) będą przeznaczane tylko na osoby z niepełnosprawnościami. 

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych powstał na początku 2019 roku. Zgodnie z zapisami ustawy, miał on na celu wsparcie społeczne, zawodowe, zdrowotne i finansowe osób z niepełnosprawnościami. Źródłem finansowania funduszu była danina solidarnościowa, pobierana co roku od najbogatszych podatników oraz 0,15% składki na Fundusz Pracy.

Niestety 20 grudnia 2019 roku Sejm RP przyjął ustawę, odrzucając poprawkę Senatu gwarantującą przeznaczenie środków na potrzeby osób z niepełnosprawnościami; zgodnie z nowelizacją uchwaloną przez Sejm Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zmieni nazwę na Fundusz Solidarnościowy, a znajdujące się na nim pieniądze będą mogły być przeznaczane także na emerytów i rencistów.
Reprezentanci Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną brali aktywny udział w Sejmowej Komisji Finansów Publicznych oraz Senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Senackiej Komisji Finansów Publicznych i zgłaszali swoje uwagi i argumenty; głównym postulatem było uzyskanie gwarancji utrzymania finansowania osób z niepełnosprawnościami przez Fundusz, tak, by wszystkie środki z daniny oraz Funduszu Pracy nadal użytkowane były wyłącznie na ich potrzeby. Senat uwzględnił zgłaszane poprawki, niestety zostały one w całości odrzucone w Sejmie.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich
na lata 2018 – 2030 


Comments are closed.