Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Pomoc dla OREW PSONI w Katowicach-Giszowcu

W lipcu br. w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym Koła PSONI w Katowicach-Giszowcu wybuchł pożar, który zniszczył większą część budynku. Na szczęście nie ucierpieli bezpośrednio ani uczestnicy, ani kadra Ośrodka.

Od września zajęcia z uczniami i wychowankami odbywają się w pomieszczeniach zastępczych, udostępnionych przez miasto Katowice, a budynek OREW jest w trakcie remontu. Niestety, szkody są ogromne. Z pomocą przyszli zaangażowani rodzice, okoliczni  mieszkańcy, przyjaciele z innych placówek edukacyjnych w Katowicach, pracownicy Koła i wolontariusze, jednak wciąż brakuje środków finansowych na remont. Ubezpieczenie nie pokryje wszystkich kosztów rozległego remontu, dlatego Zarząd Koła PSONI w Katowicach zwraca się z prośbą o wszelką pomoc, zwłaszcza finansową.

Zarząd Główny, mając na uwadze dobro osób z niepełnosprawnością intelektualną, które korzystają na co dzień ze wsparcia OREW, bardzo gorąco prosi o solidarną pomoc dla Koła PSONI w Katowicach-Giszowcu.

Wpłat można dokonywać na konto w Banku PKO BP nr:
03 1020 2313 0000 3102 0174 9571 z dopiskiem „Na Ośrodek”.

Comments are closed.