Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Polki i Polacy z niepełnosprawnością intelektualną czekają na system wspieranego podejmowanie decyzji

 PSONI pisze do Ministra Sprawiedliwości  w sprawie likwidacji ubezwłasnowolnienia, deklarując gotowość wsparcia w tym zakresie

Komitet ds. Praw Osób z Niepełnosprawnościami rekomenduje wprowadzenie nowych form wsparcia w korzystaniu ze zdolności do czynności prawnych.

Comments are closed.