Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Podziękowania dla pracowników

W trudnym czasie epidemii w wielu Kołach PSONI, choć ze względów oczywistych nie w pełnym zakresie, funkcjonują placówki i/lub prowadzone są działania wspierające osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodziny. Dzieje się to często dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników Stowarzyszenia. Dotyczy to zwłaszcza miejsc najbardziej zagrożonych – różnych form mieszkań grupowych i domów pomocy społecznej.

Zarząd Główny na posiedzeniu 31 marca 2020 omawiał działania PSONI w ostatnich tygodniach i między innymi sformułował podziękowania dla pracowników PSONI.


logo PSONIPracownicy i współpracownicy

Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną

w całej Polsce

Zarząd Główny PSONI podczas posiedzenia w dniu 31 marca 2020 r. podsumował działalność Stowarzyszenia podczas ostatnich trzech tygodni niezwykle trudnej sytuacji epidemii wywołanej koronawirusem COVID-19.

Zarząd Główny zwraca się do wszystkich pracowników i współpracowników placówek, projektów i innych działań prowadzonych przez Koła i Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z wyrazami ogromnej wdzięczności za Państwa zaangażowanie w codzienne działania, poświęcenie i konsekwencję w ich realizacji oraz za niezwykle kreatywne podejście do tworzenia nowych form wspierania, zwłaszcza zdalnego, dzieci, młodzieży i osób dorosłych, w tym seniorów, z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin. W sposób szczególny pragniemy docenić pracowników stałych form mieszkalnictwa i domów pomocy społecznej.

Dziękujemy!

Życzymy Państwu sił, wytrwałości i – mimo wszystko – optymizmu!

Epidemia kiedyś się skończy a Państwa wysiłek, czasami wręcz heroiczny,  pozostanie w pamięci władz Stowarzyszenia, a przede wszystkim w pamięci rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Comments are closed.