Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Piszą o PSONI….

IE logoInclusion Europe, Europejskie Stowarzyszenie Osób z Niepelnosprawnoscia Intelektualna i Ich Rodzin, zauważyło sukcesy PSONI w Europie. Na stronach stowarzyszenia został opublikownay artykuł o tym, że Komisja Europejska zauważyła wkład PSONI w rozwój Unii w formie projektów finansowanych z funduszy europejskich. Zapraszamy do lektury.

Comments are closed.