Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Parlament Europejski w obronie praw osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin w czasach zagrożenia COVID-19

8 lipca 2020 roku Parlament Europejski przyjął projekt rezolucji w sprawie praw osób z niepełnosprawnością intelektualną w kryzysie COVID-19.

Rezolucja została przygotowana przez Parlamentarną Komisję do spraw Petycji w następstwie petycji wystosowanej przez Inclusion Europe. Parlament Europejski przyjął rezolucję 682 głosami za, 3 osoby były przeciw a 10 wstrzymało się od głosu. Przez cały kryzys zdrowotny członkowie Inclusion Europe zgłaszali przypadki dyskryminacji i łamania praw osób z niepełnosprawnością intelektualną, takie jak dyskryminujące wytyczne dotyczące segregacji, dyskryminację medyczną w szpitalach lub przypadki, w których na wezwanie do osób z niepełnosprawnością intelektualną karetki nie przyjeżdżały. W związku z tymi niepokojącymi incydentami, 19 maja Inclusion Europe złożyło petycję do Komisji PETI Parlamentu Europejskiego, w której zwróciło uwagę na sytuację osób
z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin w całej Unii Europejskiej w czasach kryzysu wywołanego pandemią COVID-19.

„Koronawirus i blokada ujawniły trwającą segregację i dyskryminację osób z niepełnosprawnością intelektualną, zwłaszcza w dostępie do opieki zdrowotnej. Zignorowano równość i prawa człowieka. Jest to niedopuszczalne i nigdy nie może się powtórzyć. Doceniamy, że Parlament Europejski zapewnił osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodziny o ich prawach określonych zarówno w Karcie praw podstawowych UE, jak i w Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych ”. – powiedział Jyrki Pinomaa, prezes Inclusion Europe.

Traktowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną w kryzysie związanym z pandemią COVID-19, jest dowodem na to, że Unia Europejska musi podjął szersze działania wspólnotowe, aby chronić swoich obywateli oraz mieszkańców Europy.

 

 

Comments are closed.