Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Specustawa Funduszowa wzmacnia Tarczę Antykryzysową dla NGO

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowało specustawę, która ma ułatwić prowadzenie i rozliczanie projektów dofiansowanych z Funduszy Europejskich oraz umożliwi przesunięcie funduszy unijnych na walkę ze skutkami epidemii. Projekt został …

Więcej...

List Prezesa Inclusion Europe

Jyrki Pinomaa jest Prezesem Inclusion Europe (czytaj inklużyn jurop). Inclusion Europe to organizacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodzin i przyjaciół z całej Europy. Jyrki Pinomaa napisał list o sytuacji …

Więcej...

Tarcza antykryzysowa dla III sektora: 19 rozwiązań. Podsumowanie na infografice

Zgodnie z marcowymi zapowiedziami Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego prof. Piotra Glińskiego o objęciu przez rząd organizacje pozarządowe działaniami osłonowymi w ramach tarczy antykryzysowej, zostało przygotowanych 19 rozwiazań dla III sektora.

Więcej...

Dodatkowy zasiłek dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami – zmiana w ustawie

Nowa ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz …

Więcej...

Podziękowania dla pracowników

W trudnym czasie epidemii w wielu Kołach PSONI, choć ze względów oczywistych nie w pełnym zakresie, funkcjonują placówki i/lub prowadzone są działania wspierające osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodziny. …

Więcej...

Informacje o koronawirusie – tekst łatwy do czytania i zrozumienia

Koronawirus to wirus, który zaczął się w Chinach. Rozprzestrzenił się na wiele krajów w Europie i na całym świecie. Koronawirus jest również nazywany COVID-19. To jest naukowa nazwa wirusa. Osoby …

Więcej...

Tarcza antykryzysowa dla osób z niepełnosprawnościami

W środę Rada Ministrów przedstawiła projekt specustawy mającej na celu złagodzenie skutków kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa.

Więcej...

Tarcza antykryzysowa dla III sektora

Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego prof. Piotr Gliński ogłosił, że w związku z zagrożeniem COVID-19 rząd obejmie organizacje pozarządowe działaniami osłonowymi w ramach tarczy antykryzysowej. W pakiecie osłonowym znalazły się …

Więcej...

Rusza program „Opieka wytchnieniowa” edycja 2020

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg ogłosiła start programu  „Opieka wytchnieniowa” edycja 2020. W tym roku opiekę realizować będzie więcej placówek oraz zwiększony został także limit godzin usług …

Więcej...