Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Parlament Europejski w obronie praw osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin w czasach zagrożenia COVID-19

 8 lipca 2020 roku Parlament Europejski przyjął projekt rezolucji w sprawie praw osób z niepełnosprawnością intelektualną w kryzysie COVID-19.

Więcej...

PSONI Koło w Biskupcu podpisało umowę na dofinansowanie rozbudowy Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Zawodowego

7 lipca Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Pan Gustaw Marek Brzezin podpisał umowę przekazania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rozbudowę Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Zawodowego. Łącznie ze środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia …

Więcej...

Apel PSONI do Premiera Mateusza Marowieckego w sprawie rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego

W dniu 26/06/2020 roku Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w imieniu swoim i innych świadczeniodawców prowadzących rehabilitację dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku lub oddziale dziennym, …

Więcej...

„Spotlight: Social Good – bezpłatne szkolenie z mediów społecznościowych dla organizacji pozarządowych już 9 lipca!

Już 9 lipca rusza seria bezpłatnych, zdalnych i intensywnych szkoleń dla organizacji pozarządowych. Ich celem jest rozwijanie kluczowych kompetencji dotyczących działań na Facebooku i Instagramie, a także wspieranie organizacji pozarządowych …

Więcej...

Aktualne informacje o koronawirusie – tekst łatwy do czytania i zrozumienia

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną opracowało kolejną wersję informacji o Koronawirusie w tekście łatwym do czytania i zrozumienia (ETR)

Więcej...

Nowy numer “Społeczeństwa dla Wszystkich”

Serdecznie zapraszamy wszystkich czytelników Społeczeństwa dla Wszystkich do zapoznania się z najnowszym numerem kwartalnika. W czerwcowym numerze znajduje się relacja o pracy placówek PSONI w czasie epidemii. Ponadto czytelnicy mogą …

Więcej...

Udział w międzynarodowym badaniu naukowym

Wesprzyjmy światową naukę! Zapraszamy do wzięcia aktywnego udziału w badaniu naukowym, poprzez wypełnienie ankiety, zamieszczonej pod niżej podanym linkiem. Jest to badanie międzynarodowe zainicjowane przez badaczy amerykańskich nt. wpływu COVID-19 …

Więcej...

Miasto Stołeczne Warszawa wspiera działalność Centrum DZWONI i Ośrodka Wczesnej Interwencji

Z ogromną radością przyjęliśmy informację, że oferta złożona przez Stowarzyszenie w odpowiedzi na konkurs  pn. „Doposażenie warszawskich organizacji pozarządowych” uzyskała pozytywną ocenę merytoryczną i otrzymała dofinansowanie. Zadanie pn. “Podniesienie standardu …

Więcej...

Cyfrowa publikacja w projekcie BYOD

Od października 2019 roku w Zarządzie Głównym PSONI toczy się projekt pod nazwą „BYOD as educational method leading to improve employability of adults with intellectual disability” („BYOD jako metoda edukacyjna …

Więcej...

„Ku samodzielności i niezależności” – projekt realizowany przez PSONI

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną od 1 kwietnia 2020 r. kontynuuje realizację projektu „Ku samodzielności i niezależności”. Projekt jest realizowany na podstawie umowy nr ZZB/000477/BFD z dnia …

Więcej...