Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Cyfrowa publikacja w projekcie BYOD

Od października 2019 roku w Zarządzie Głównym PSONI toczy się projekt pod nazwą „BYOD as educational method leading to improve employability of adults with intellectual disability” („BYOD jako metoda edukacyjna …

Więcej...

„Ku samodzielności i niezależności” – projekt realizowany przez PSONI

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną od 1 kwietnia 2020 r. kontynuuje realizację projektu „Ku samodzielności i niezależności”. Projekt jest realizowany na podstawie umowy nr ZZB/000477/BFD z dnia …

Więcej...

PFRON – nowe rozwiązania dotyczące realizacji i rozliczenia projektów

Z nowych rozwiązań skorzystać mogą organizacje pozarządowe realizujące zadania ze środków PFRON w ramach konkursów: “Samodzielni i skuteczni” (konkurs nr 4/2017), „Szansa-Rozwój-Niezależność” (konkurs nr 1/2018), „Kierunek AKTYWNOŚĆ” (konkurs nr 1/2019)

Więcej...

5 maja – Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

ZG PSONI życzy każdej osobie z niepełnosprawnością intelektualną siły i determinacji w codziennych potyczkach i walkach o swoją GODNOŚĆ.,Jesteście niesamowici, przypominacie nam o Waszej Godności nawet wtedy, gdy nic nie mówicie. Dziękujemy Tym Wszystkim, którzy każdego dnia w całej Polsce przybliżają osoby z niepełnosprawnością intelektualną do niezależnego życia.

Więcej...

Badanie sytuacji osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin w Europie w czasie pandemii

Szanowne Osoby z Niepełnosprawnością, Szanowni Rodzice! Koronawirus spowodował poważne zakłócenia na całym świecie. Zagrożone jest zdrowie i życie ludzi, a pandemia dotknęła kilka gałęzi przemysłu. Jako komitet organizacyjny 32nd European …

Więcej...

„Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI III” – projekt realizowany przez PSONI

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną od 1 kwietnia 2020 r. rozpoczęło trzeci i zarazem ostatni, okres realizacji projektu „Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – …

Więcej...

Specustawa Funduszowa wzmacnia Tarczę Antykryzysową dla NGO

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowało specustawę, która ma ułatwić prowadzenie i rozliczanie projektów dofiansowanych z Funduszy Europejskich oraz umożliwi przesunięcie funduszy unijnych na walkę ze skutkami epidemii. Projekt został …

Więcej...

List Prezesa Inclusion Europe

Jyrki Pinomaa jest Prezesem Inclusion Europe (czytaj inklużyn jurop). Inclusion Europe to organizacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodzin i przyjaciół z całej Europy. Jyrki Pinomaa napisał list o sytuacji …

Więcej...

Tarcza antykryzysowa dla III sektora: 19 rozwiązań. Podsumowanie na infografice

Zgodnie z marcowymi zapowiedziami Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego prof. Piotra Glińskiego o objęciu przez rząd organizacje pozarządowe działaniami osłonowymi w ramach tarczy antykryzysowej, zostało przygotowanych 19 rozwiazań dla III sektora.

Więcej...

Dodatkowy zasiłek dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami – zmiana w ustawie

Nowa ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz …

Więcej...