Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Zmarł Jarosław Kamiński

  Z żalem informujemy, że 20 października 2020 r. zmarł nasz długoletni pracownik, prawnik w Biurze Zarządu Głównego – Radca Prawny Jarosław Kamiński.     Wyrazy współczucia żonie Aleksandrze i …

Więcej...

Prestiżowa nagroda dla Warsztatu Terapii Zajęciowej PSONI Koło w Krośnie

W dniu 17 września 2020 r. podczas Lubelskiej, Małopolskiej, Podkarpackiej, Świętokrzyskiej Regionalnej Gali Jubileuszowej XV Edycji Konkursu LODOŁAMACZE 2020 Warsztat Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną …

Więcej...

Miasto Katowice wspiera Centrum DZWONI

Z ogromną radością przyjęliśmy informację, że oferta złożona przez Stowarzyszenie w odpowiedzi na konkurs  pn. „Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Katowic oraz organizacji pozarządowych działających …

Więcej...

XVI Koncert Marzeń online

Serdecznie zapraszamy na XVI KONCERT MARZEŃ ONLINE wystąpi zespół Elektryczne Gitary Jako support zaśpiewa Kamil Czeszel 24 września 2020 roku – czwartek – godz.17:00   Koncert jest kierowany do młodzieży …

Więcej...

“Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” – nowy projekt

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną informuje, że od 1 września do 30 listopada 2020 r. w Ośrodku Wczesnej Interwencji i Warsztacie Terapii Zajęciowej Zarządu Głównego w Warszawie …

Więcej...

Od września wraca dodatkowy zasiłek opiekuńczy

W związku z rozpoczęciem roku szkolnego, od 1 września rodzicom i opiekunom przysługiwać będzie dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia czy niemożności zapewnienia opieki przez szkołę, przedszkole czy żłobek.

 

Więcej...

NEWSLETTER PSONI –rozbudowujemy komunikację wewnętrzną!

Z przyjemnością informujemy, że w ramach wzmocnienia organizacyjnego, instytucjonalnego i merytorycznego PSONI rozwija komunikację wewnętrzną, która służyć będzie wymianie informacji pomiędzy Zarządem Głównym a poszczególnymi Kołami i innymi placówkami Stowarzyszenia.

Więcej...

Standaryzacja usług i placówek prowadzonych przez PSONI

W czerwcu b.r. rozpoczął się długo wyczekiwany w Stowarzyszeniu proces standaryzacji usług
i placówek. Działanie to realizowane jest w ramach projektu „Kompleksowy i wielowymiarowy rozwój PSONI”, finansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwój Organizacji Obywatelskich (PROO).

Więcej...

Parlament Europejski w obronie praw osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin w czasach zagrożenia COVID-19

 8 lipca 2020 roku Parlament Europejski przyjął projekt rezolucji w sprawie praw osób z niepełnosprawnością intelektualną w kryzysie COVID-19.

Więcej...

PSONI Koło w Biskupcu podpisało umowę na dofinansowanie rozbudowy Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Zawodowego

7 lipca Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Pan Gustaw Marek Brzezin podpisał umowę przekazania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rozbudowę Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Zawodowego. Łącznie ze środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia …

Więcej...