Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Oświadczenie – podziękowanie dla RONu

logoPo zawieszeniu protestu osób z niepełnosprawnościami i ich rodziców, i opuszczeniu  przez nich Sejmu RP w niedzielę 27 maja 2018, przedstawiciele kilkudziesięciu organizacji i instytucji zaangażowanych w ruch Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami „Za Niezależnym Życiem”, w tym prezeska Zarządu Głównego PSONI dr Monika Zima-Parjaszewska, wystosowali Oświadczenie – list do uczestników protestu z podziękowaniami i zaproszeniem do współpracy przy tworzeniu propozycji nowego systemu wspierania.

 

OŚWIADCZENIE

My, niżej podpisani – osoby zaangażowane w ruch Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami „Za Niezależnym Życiem” dziękujemy protestującym osobom z niepełnosprawnościami i ich rodzicom za trud protestu w Sejmie RP od 18 kwietnia do 27 maja 2018 r., determinację i poświęcenie na rzecz godnego i niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin w Polsce.

Dzięki protestowi i zgłaszanym postulatom sytuacja osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin stała się przedmiotem intensywnej debaty publicznej. Protest uświadomił społeczeństwu, że prawa zagwarantowane w Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami to prawa człowieka. Moment, w którym znaleźliśmy się, jest przełomowy.

Deklarujemy gotowość współpracy na rzecz poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin w Polsce. W pierwszej kolejności widzimy konieczność zmian w orzecznictwie i uruchomienia świadczenia kompensacyjnego. Nie możemy zapomnieć o rehabilitacji, wsparciu w edukacji i pracy, wsparciu socjalnym, asystenturze oraz pełnym dostępie do usług, produktów, informacji i przestrzeni publicznej, a także wspieranym podejmowaniu decyzji (zamiast ubezwłasnowolnienia).

Zapraszamy przedstawicieli RON (Rodzice Osób Niepełnosprawnych) do kontynuowania podjętej z organizacjami pozarządowymi dyskusji. Wierzymy, że wspólnie jesteśmy w stanie doprowadzić do zmiany systemu i poprawy sytuacji wszystkich osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin w Polsce.

Z poważeniem,

Osoby zaangażowane w ruch Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami „Za Niezależnym Życiem”:

1. Rafał Bojarski

2. dr Wojciech Figiel, Uniwersytet Warszawski

3. dr Małgorzata Franczak, Fundacja Eudajmonia

4. Agata Gawska, Fundacja Aktywizacja, Krajowa Rada Konsultacyjna ds. Osób Niepełnosprawnych

5. dr Zbigniew Głąb, Stowarzyszenie Instytut Niezależnego Życia

6. Halina Grzymisławska-Słowińska, Stowarzyszenie Na Tak

7. Katarzyna Heba, Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym

8. Lidia Klaro-Celej, Warszawskie Forum Inicjatyw na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

9. Magdalena Kocejko, Fundacja Eudajmonia

10. Krzysztof Kotyniewicz, Polski Związek Głuchych, Krajowa Rada Konsultacyjna ds. Osób Niepełnosprawnych

11. Grzegorz Kozłowski, Polska Fundacja Osób Słabosłyszących, Krajowa Rada Konsultacyjna ds. Osób Niepełnosprawnych

12. Jolanta Kramarz, Fundacja Vis Maior

13. Agnieszka Król, Stowarzyszenie Strefa Wenus z Milo

14. dr Krzysztof Kurowski, Stowarzyszenie Instytut Niezależnego Życia

15. Piotr Kuźniak, Fundacja Imago

16. Agnieszka Lewonowska-Banach, Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Rodzin Osób Chorujących Psychicznie „RODZINY”

17. Andrzej Mańkowski, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu

18. Elżbieta Oleksiak, Polski Związek Niewidomych

19. Joanna Popławska, Fundacja Artus

20. dr Ryszard Popowski, Europejskie Centrum Edukacji Kulturalnej Osób z Niepełnosprawnością (ECEKON)

21. dr Anna Rdest, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

22. dr Tomasz Rowiński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Psychologii, Stowarzyszenie Instytut Niezależnego Życia

23. Rafał Skrzypczyk, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji

24. Paweł Starościak

25. dr hab. Ryszard Szarfenberg, prof. UW, Uniwersytet Warszawski, Polski Komitet Europejskiej Sieci Przeciw Ubóstwu EAPN Polska, ATD Czwarty Świat

26. Dagmara Szota, Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu

27. Piotr Todys, Fundacja TUS

28. Anna Wąsik, Fundacja Odnowy Warszawskiej Pragi

29. Joanna Witkowska, Fundacja „Pies Przewodnik”

30. Aleksandra Włodarczyk, Fundacja Hipoterapia – Na Rzecz Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych

31. dr Agnieszka Wołowicz-Ruszkowska, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

32. dr hab. inż. arch. Marek Wysocki, prof. PG, Politechnika Gdańska, Centrum Projektowania Uniwersalnego

33. Jacek Zadrożny, Stowarzyszenie Instytut Niezależnego Życia

34. Adam Zawisny, Stowarzyszenie Instytut Niezależnego Życia

35. dr Monika Zima-Parjaszewska, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Krajowa Rada Konsultacyjna ds. Osób Niepełnosprawnych

36. Katarzyna Żeglicka, Strefa Wenus z Milo

37. Przemysław Żydok, Fundacja Aktywizacja, Grupa On Inclusion 14-20

Comments are closed.