Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


“O rodzicach z niepełnosprawnościami i wychowywaniu dzieci z niepełnosprawnościami” – Kongres Praw Rodzicielskich, 25 – 26 czerwca br. w Warszawie

Serdecznie zapraszamy do udziału w Kongresie Praw Rodzicielskich, organizowanym wspólnie przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich i Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, który odbędzie się w dniach 25-26 czerwca 2018 r. w gmachu Akademii.

Podczas pierwszego w Polsce Kongresu Praw Rodzicielskich uczestnicy i uczestniczki dyskutować będą między innymi o takich zagadnieniach, jak: prawo do wychowania dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami; rozwód i prawo rodziców do kontaktu z dzieckiem; niepełnosprawność rodzica lub dziecka; realizacja obowiązku alimentacyjnego; małoletnie rodzicielstwo; przemoc w rodzinie; uprowadzenie dziecka; ustalenie pochodzenia dziecka; funkcjonowanie sądownictwa rodzinnego i jego organów pomocniczych.

Wśród panelistów i panelistek znajdą się przedstawiciele środowisk naukowych, prawniczych, dziennikarskich, a także organizacji pozarządowych, w tym ojcowskich i matczynych oraz przedstawiciele władzy publicznej. Taka różnorodność perspektyw pozwoli na szeroką wymianę doświadczeń, jak również na sformułowanie ważnych i pożytecznych wniosków oraz rekomendacji.

 

Potwierdzeniem udziału w Kongresie będzie zarejestrowanie się na stronie internetowej Kongresu: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/kongres-praw-rodzicielskich/

Program Kongresu Praw Rodzicielskich

Comments are closed.