Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Nie żyje Piotr Pawłowski

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp. Piotra Pawłowskiego,

założyciela i Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji i Fundacji Integracja.

W latach dziewięćdziesiątych i na początku tego wieku, pokazał wszystkim Polkom i Polakom jak w nowoczesny sposób informować o niepełnosprawności i promować postawy włączające osoby z niepełnosprawnościami w społeczeństwo.

Wymyślane przez Niego i realizowane kampanie informacyjne Integracji były przykładem skutecznych, mądrych i ciekawych rozwiązań z obszaru marketingu społecznego. Sam maksymalnie aktywny, pomógł tysiącom ludzi z niepełnosprawnościami znaleźć swoją drogę do aktywności w życiu osobistym i zawodowym. Wielokrotnie zabierał głos w sprawach najważniejszych dla środowiska osób z niepełnosprawnościami, reprezentując  je w różnych  ciałach i gremiach doradczych.

Przemiany społeczne w naszym państwie – bez Niego – na pewno miałyby inny kształt.

Wyrazy współczucia dla Żony, Rodziny i Przyjaciół

składa

Zarząd Główny

Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną,
członkowie i pracownicy PSONI

 

Comments are closed.