Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


NEWSLETTER PSONI –rozbudowujemy komunikację wewnętrzną!

Z przyjemnością informujemy, że w ramach wzmocnienia organizacyjnego, instytucjonalnego i merytorycznego PSONI rozwija komunikację wewnętrzną, która służyć będzie wymianie informacji pomiędzy Zarządem Głównym a poszczególnymi Kołami i innymi placówkami Stowarzyszenia.

Newsletter powstaje dzięki dofinansowaniu z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 (PROO) i będzie wykorzystywany do ulepszenia komunikacji wewnątrz PSONI; członkowie Kół i ich współpracownicy znajdą w nim wszystkie najnowsze informacje dotyczące misji i działań naszego Stowarzyszenia.

Komunikacja wewnętrzna wpływa pozytywnie na efektywność i szybkość pracy, ale także na kulturę organizacyjną, zadowolenie współpracowników i atmosferę. W przypadku naszej rozbudowanej struktury, newsletter stanowić będzie narzędzie, które w znacznym stopniu usprawni przepływ wiadomości, a my tym samym jeszcze lepiej będziemy realizować naszą misję i cele statutowe.

 

Comments are closed.