Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


nasze zamówienia

Przetarg na zbycie prawa własności nieruchomości wraz z usytuowanymi na niej budynkami i budowlami, położonej w Zarzeczu, gmina Kluki