Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Mariusz Mituś powołany do Rady Nadzorczej PFRON

10 stycznia do Rady Nadzorczej PFRON na kadencję 2020-2023 powołany został Mariusz Mituś – Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnością Intelektualną, Członek Zarządu Koła PSONI w Jarosławiu oraz Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Podkarpackiego. Gratulujemy! 

Prezesem Rady został z kolei Paweł Wdówik, sekretarz stanu w MRPiPS oraz pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych ( https://psoni.org.pl/pawel-wdowik-pelnomocnikiem-rzadu-ds-o… ), który wyraził zadowolenie, że rząd dostrzegł, iż osoby z niepełnosprawnością to osoby aktywne społecznie i zawodowo.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich
na lata 2018 – 2030 

Comments are closed.