Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


„Ku samodzielności” – Aktualności

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną przypomina, że od dnia 01.04.2016 do 31.03.2018 r. w Ośrodku Wczesnej Interwencji Zarządu Głównego PSONI realizowany będzie projekt pod nazwą „ Ku samodzielności” współfinansowany ze środków PFRON w ramach 24 konkursu na zadania zlecane organizacjom pozarządowym.

Zgodnie z zasadami  przeprowadzono rekrutację, przeprowadzono diagnozę funkcjonalną beneficjentów w oparciu o nią dla każdego Beneficjenta został opracowany indywidualny plan działania i od 01.04.2016 prowadzimy kompleksową rehabilitację dzieci z niepełnosprawnościami w postaci w grupowych treningów umiejętności społecznych i indywidualnych treningów umiejętności. Do tej pory w treningach wzięło udział 90 osób z niepełnosprawnością. Wszystkie  działania prowadzone są zgodnie z harmonogramem.

logo_pfron_small

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

 

Comments are closed.