Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Kolejna edycja projektu “Ku samodzielności

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną informuje,  że od 01 kwietnia 2017 do 31 marca 2018 r w Ośrodku Wczesnej Interwencji Zarządu Głównego PSONI kontynuowany będzie  projekt pod nazwą „Ku samodzielności” współfinansowany ze środków PFRON w ramach 24 konkursu na zadania zlecane organizacjom pozarządowym.

W ramach projektu kontynuowana  będzie  kompleksowa rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnościami w postaci grupowych treningów umiejętności społecznych i indywidualnych treningów umiejętności.

Comments are closed.