Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Już za dwa tygodnie rusza IV Kongres Osób z Niepełnosprawnościami!

logo Kongresu ONSerdecznie zapraszamy na IV Kongres Osób z Niepełnosprawnościami „Za Niezależnym Życiem”, który odbędzie się 25 października 2018 r. na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie. Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń (formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj), gdyż liczba miejsc jest ograniczona.

Do celów tegorocznego Kongresu należą: stworzenie forum rzeczniczego angażującego osoby i organizacje, włączanie różnych grup, zwłaszcza tych słabiej reprezentowanych, prowadzenie dyskusji na ważne dla środowiska sprawy, wyłanianie problemów, wspólne zaproponowanie zmian i dążenie do ich wprowadzenia.

Dlaczego warto przyjść na Kongres?

 • Bo jeśli nie będziemy mówić o swoich sprawach, nikt nie zrobi tego za nas!
 • Bo Niezależne Życie nadal pozostaje tylko ideą – brakuje godziwych świadczeń, usług asystenckich, przerwy wytchnieniowej, mieszkań wspomaganych…
 • Bo rodziny zostawione same sobie popadają w coraz większe problemy!
 • Bo segregacja w edukacji nie może być podstawowym rozwiązaniem!
 • Bo mamy dość biedy i braku miejsc pracy – minimalne wynagrodzenie nie jest godną płacą, a z renty trudno wyżyć!
 • Bo wyjście z domu i dotarcie do sklepu, kina, urzędu, a nawet skorzystanie ze strony w Internecie jest często utrudnione lub niemożliwe!
 • Bo tylko 9% budynków w Polsce jest architektonicznie dostępnych!
 • Bo obecne w życiu publicznym osoby z niepełnosprawnościami można policzyć na palcach jednej ręki!
 • Bo kobiety z niepełnosprawnościami są podwójnie dyskryminowane!
 • Bo potrzebujemy solidarności we własnym środowisku!
 • Bo Kongres może być początkiem zmiany społecznej!

 

O czym będziemy rozmawiać?

Od 2015 r. spotykamy się na Kongresie Osób z Niepełnosprawnościami, by domagać się równych praw. Gwarantuje je nam Konwencja ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami, którą Polska ratyfikowała w 2012 r. Mimo to nasze prawo do godnego i Niezależnego Życia ciągle nie jest realizowane.

„Za Niezależnym Życiem” – to hasło Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami. Edycja ta będzie szczególna, ze względu na ostatnie wydarzenia. Jednym z nich jest debata publiczna dotycząca prawa do Niezależnego Życia. Innym – rządowa propozycja pakietu rozwiązań, w tym Program Dostępność Plus, Mapa Drogowa, Fundusz Solidarnościowy, jak również plan reformy orzecznictwa. Kolejnym – wydanie przez Komitet ONZ ds. Praw Osób z Niepełnosprawnościami rekomendacji dla Polski – w wyniku oceny rządowego sprawozdania z wdrażania zapisów Konwencji o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami.

Będziemy zastanawiać się i dyskutować:

 • Jak wdrożyć w Polsce ideę Niezależnego Życia – godziwe świadczenia, usługi asystenckie, przerwę wytchnieniową, mieszkania wspomagane, włączającą edukację, rynek pracy otwarty na osoby z niepełnosprawnościami, dostępną przestrzeń, włączające społeczeństwo itp.?
 • Jakie wskazówki płyną z oceny polskich sprawozdań z wdrażania Konwencji przez ONZ (rządowego, RPO i Społecznego Raportu Alternatywnego ([http://konwencja.org/konsultacja/aktualizacja-spolecznego-raportu-alternatywnego/])? W jakim kierunku powinny iść zmiany w systemowym wsparciu osób z niepełnosprawnościami?
 • Jak wygląda nasza rzeczywistość po sejmowym proteście osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin?
 • Jak budować silny ruch na rzecz pełnego wdrożenia praw człowieka osób z niepełnosprawnościami? Jak włączać różne grupy osób z niepełnosprawnościami?
 • Jakie są efekty upowszechniania propozycji Nowego Systemu Wsparcia „Za Niezależnym Życiem” (http://konwencja.org/konsultacja/zalozenia-dla-projektow-ustaw-dla-nowego-systemu-wsparcia-osob-z-niepelnosprawnosciami/) wypracowanej przez Kongres w zeszłym roku?

 

Zapraszamy do uczestnictwa!

Każdy ma wpływ na otaczająca rzeczywistość i może włączyć się do dyskusji.

Wzorem lat ubiegłych Kongres poprzedzać będą spotkania konsultacyjne w regionach, tak zwane Konwenty Regionalne. Odbędą się one w kilkunastu miastach w całej Polsce (aktualna lista tutaj). Zdając sobie sprawę, że nie każdy będzie miał możliwość przyjechać do Warszawy aby wziąć udział w Kongresie Osób z Niepełnosprawnościami zapraszamy także do udziału w tych regionalnych spotkaniach. W celu zgłoszenia swojego udziału w Konwencie, należy skontaktować się z organizatorami w poszczególnych miastach.

Na stronie konwencja.org znajduje się już formularz zgłoszeniowy na IV Kongres Osób z Niepełnosprawnościami „Za Niezależnym Życiem”, który odbędzie się 25 października 2018 r. na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie (ul. Chodakowska 19/31).

Udział w Kongresie jest bezpłatny dla uczestników.

Sama organizacja tego przedsięwzięcia to jednak duże koszty. Dotyczy to przygotowania Kongresu, wypracowania materiałów merytorycznych, wynajmu sal, wydruku materiałów, poczęstunku dla uczestników, transmisji online, tłumaczenia na język migowy, audiodyskrypcji, nagłośnienia w mediach. Każda wpłacona złotówka jest na wagę złota!

Każdy może realnie wesprzeć starania osób z niepełnosprawnościami w dążeniu do zmian. Wystarczy wpłacić dowolną kwotę na konto: 54-11401081-0000230998001011 – mBank

loga Kongres, Konwent, Monitoring itp.

Comments are closed.