Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Informacja o unieważnieniu konkursów

Informujemy, że w związku z niespełnieniem warunków określonych w Regulaminach Konkursów dot. Roku Wczesnej Interwencji,

zarówno Konkurs Fotograficzny, jak i Konkurs na plakat Roku Wczesnej Interwencji zostają unieważnione.

Jednocześnie bardzo dziękujemy tym z Państwa, którzy podjęli się przygotowania i przysłania projektów plakatów i fotografii.

Z każdym z Państwa Organizator skontaktuje się indywidualnie.

 

Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Comments are closed.