Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Informacja dotycząca sytuacji placówek PSONI wobec zagrożenia rozprzestrzenianiem się koronawirusa

Zarząd Główny PSONI informuje, że wystąpił oficjalnie do Premiera sprawie funkcjonowania niepublicznych placówek oświatowych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w sytuacji rozprzestrzeniania się koronawirusa.
Jednocześnie ZG PSONI przedstawił Premierowi sytuację innych placówek dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, np. WTZ, ŚDS, dostrzegając trudności organizacyjne z finansowaniem naszych działań jako pracodawcy i realizatora zadań publicznych.

Zarząd Główny rekomenduje:
• indywidualne kontakty z rodzicami lub opiekunami prawnymi uczestników placówek, w celu zachęcenia ich do czasowego zorganizowania im opieki domowej,
• kontaktów z władzami samorządowymi, finansującymi działalność placówek, w celu ustalenia szczegółów funkcjonowania placówek podczas ewentualnego zawieszenia ich działalności.

Zarząd Główny nie posiada kompetencji do zawieszenia działalności placówek PSONI. Każde Koło prosimy o wnikliwą analizę lokalnej sytuacji.

Jako Zarząd Główny będziemy podejmować działania minimalizujące skutki wszelkich trudności powstałych w związku z zaistniałą sytuacją.

Comments are closed.