Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


III posiedzenie Komitetu Dostępności Plus za nami!

16 grudnia w siedzibie Ministerstwa Zdrowia odbyło się III posiedzenie Komitetu Dostępności Plus w ochronie zdrowia, którego członkami są miedzy innymi przedstawiciele naszego Stowarzyszenia.

Przedmiotem posiedzenia było między innymi omówienie i przyjęcie procedury naboru oraz Standardu Dostępności Szpitali. 

Podczas posiedzenia wskazaliśmy, że mimo polepszenia jakości audytów dostępności podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz szpitali w ramach projektu, zgodnie z licznymi wnioskami i uwagami PSONI, w dalszym ciągu niezbędne jest zadbanie o kompleksowe prowadzenie audytów (wobec wszystkich grup osób z niepełnosprawnościami) oraz publikowanie ich wyników na stronach podmiotów oraz stronie Ministerstwa Zdrowia.

Ponadto udało się wymóc, aby wszystkie Szpitale biorące udział w projekcie zamieszczały na swoich stronach internetowych szczegółowy, czytelny opis dostępności szpitala, biorąc pod uwagę potrzeby osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Przypominamy, że Komitet Dostępność Plus w ochronie zdrowia, został powołany przez Ministra zdrowia 5 lutego 2019 roku. Komitet jest organem pomocniczym ministra zdrowia, a celem jego prac jest koordynacja działań merytorycznych w projekcie Dostępność Plus dla zdrowia.

Dostępność Plus w ochronie zdrowia jest częścią programu Dostępność Plus, o którym więcej dowiecie się tutaj —> https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/…/dost…/o-programie/…

—-

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich
na lata 2018 – 2030

Comments are closed.