Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


GRANTY! – zaproszenie na spotkania informacyjne

baner projektuW październiku 2016 we wszystkich województwach odbędą się spotkania, na których przekażemy informacje, w jaki sposób otrzymać 60.000 złotych na zrealizowanie w Państwa miejscowości/gminie/ powiecie dobrego pomysłu na opiekę – asystencję dla osób z niepełnosprawnościami.

Harmonogram spotkań

Formularz zgłoszeniowy

Jakiej tematyki powinien dotyczyć pomysł, który ma szansę na uzyskanie finansowania?

  • Wsparcia rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną, zwłaszcza po zakończeniu nauki szkolnej przez ich dzieci.
  • Usług opiekuńczo-asystenckich w miejscu zamieszkania dla dorosłych osób z niepełnosprawnością, pozbawionych możliwości wsparcia ze strony rodziny – aby uniknąć umieszczania ich w instytucjonalnych formach opieki, np. DPS.
  • Usług asystenckich dla osób z różnymi niepełnosprawnościami w zakresie wybranych czynności z życia społecznego i obywatelskiego.

Szczegóły na temat możliwości uzyskania dofinansowania zostaną przedstawione bezpośrednio na spotkaniach. Do udziału w nich zapraszamy: przedstawicieli organizacji pozarządowych, firm i samorządów oraz osoby fizyczne, które samodzielnie albo z kilkoma znajomymi chcą zaproponować ciekawe i skuteczne rozwiązania w zakresie usług asystenckich lub opiekuńczych dla osób z niepełnosprawnościami.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną realizuje projekt pn. „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS (POWER 2014-2020).

W ramach projektu PSONI pełni rolę Operatora, którego zadaniem jest m.in wyszukanie potencjalnych innowatorów w obszarze usług opiekuńczych dla osób z niepełnosprawnościami, a także udzielenie im wsparcia finansowego i merytorycznego.

Szczegółowe informacje na temat projektu, procedur udzielania grantów oraz wzory dokumentów dostępne są na stronie www.innowacje.psoni.org.pl.

Comments are closed.