Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Granty na innowacje społeczne w zakresie edukacji dorosłych

Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii ogłasza nabór uzupełniający do projektu „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych”. Projekt ten zakłada inkubację, rozwinięcie i przetestowanie 60 pomysłów zgłoszonych przez innowatorów z całej Polski.

W ramach projektu istnieje możliwość otrzymania grantu dla osób lub instytucji, które mają pomysł na innowacyjne narzędzie w zakresie kształcenia ustawicznego. Przewidywana kwota grantu wynosi 35 000 zł.

Stowarzyszenie zachęca również innowatorów po niższe granty na innowacje do 10 000 – 15 000 zł.

Kto może aplikować?

Osoby fizyczne lub instytucje, które mają pomysł na innowacyjne narzędzie/metodę/rozwiązanie w zakresie kształcenia ustawicznego i które otrzymają środki na rozwój swojej innowacji (tak zwani GRANTOBIORCY – INNOWATORZY SPOŁECZNI).

Osoby fizyczne lub instytucje, które otrzymają nowe rozwiązania, metody działania, narzędzia i które je przetestują oraz będą upowszechniać (tak zwani UŻYTKOWNICY INNOWACJI).

Podmioty prywatne lub publiczne z różnych środowisk z całej Polski, jak też osoby fizyczne bez względu na płeć i wiek, w tym m.in.:

  • organizacje pozarządowe zajmujące się edukacją osób dorosłych (NGO),
  • przedsiębiorstwa,
  • instytucje szkoleniowe oferujące usługi edukacyjne,
  • instytucje publiczne zajmujące się obszarem kształcenia ustawicznego,
  • publiczne i niepubliczne uczelnie akademickie, wyższe szkoły zawodowe,
  • osoby prywatne i grupy nieformalne, w tym osoby zajmujące się kształceniem ustawicznym – edukatorzy, trenerzy, itp.

Do wypełnionego formularza rekrutacyjnego należy dołączyć referencje środowiskowe (min. 2, max 4). Referencje te muszą być wystawione w związku z ubieganiem się o grant. Niedołączenie referencji celowych spowoduje odrzucenie wniosku na poziomie formalnym.

Formularze rekrutacyjne można składać w wersji papierowej lub elektronicznej do 29 września 2017 r.

Dodatkowo zapraszamy na otwarte spotkanie informacyjne dotyczące projektu, które odbędzie się 13 września 2017 r. (środa), o godz. 11.00 w siedzibie Stowarzyszenia Instytut Nowych Technologii w Łodzi, przy ul. Sienkiewicza 55.

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego https://goo.gl/forms/ONIs98kfwpkEhmOj2  oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych potrzebnych do realizacji projektu.

 

Więcej informacji na stronie: www.inkubatorinnowacji.com, pod numerem telefonu 603 811 156 oraz poprzez kontakt mailowy: innowacje@newtechlodz.com

innowacje big

Comments are closed.