Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Głos Koła w Bytomiu w sprawie projektu rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia

W związku z nieuwzględnieniem w projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Priorytetów Polityki Zdrowotnej wczesnej kompleksowej rehabilitacji dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i młodzieży oraz osób dorosłych z niepełnosprawnościami (jako działania stanowiącego integralną część procesu leczenia oraz udowodnionej profilaktyki pogłębionej niepełnosprawności) Matki dzieci korzystających z wczesnej interwencji w Kole PSONI w Bytomiu napisały list otwarty do Ministra Zdrowia prof. Ł. Szumowskiego (http://www.psonibytom.org/list-otwarty-do-ministra-zdrowia-prof-l-szumowskiego/).

Dziękujemy Zarządowi Koła PSONI w Bytomiu za nagłośnienie sprawy i podjęcie szerokiej akcji informacyjnej na temat niebezpieczeństwa braku uwzględnienia rehabilitacji w ww. rozporządzeniu.

Comments are closed.