Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Finansowanie ŚDS – interpelacje poselskie

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną we wrześniu wyraziło sprzeciw wobec proponowanych rozwiązań służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017, skutkujących utrzymaniem dotychczasowego sposobu określania wysokości dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy. Pisma zostały skierowane do Marszałków Sejmu i Senatu, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Dyrektora BON, Posłów i Senatorów. Do akcji przyłączyły się Koła terenowe Stowarzyszenia. W reakcji na te działania, Posłanka Krystyna Wróblewska i Poseł Paweł Bańkowski wystąpili z interpelacjami poselskimi. Zamieszczamy treści interpelacji wraz z odpowiedzią MRPiPS na interpelację posła Bańkowskiego.

filetype_pdfInterpelacja Poseł Krystyny Wróblewskiej

filetype_pdfInterpelacja Posła Pawła Bańkowskiego

Comments are closed.