Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


DECIDER – nowy projekt w Zarządzie Głównym PSONI

tablet i dłoń, która wybiera jedną z opcji na tablecieNie zważając na trudności, jakie piętrzy przed wszystkimi COVID-19 partnerzy projektu DECIDER z Polski, Hiszpanii Grecji, Macedonii Północnej i Litwy zorganizowali spotkanie inauguracyjne online.

Co to jest DECIDER? DEDICER to międzynarodowy projekt finansowany z programu ERASMUS +, który ma na celu upowszechnienie wspomaganego podejmowania decyzji jako usługi wsparcia dla osób z niepełnosprawnością a także zaradzenie brakowi informatycznych zasobów edukacyjnych i szkoleniowych w tej dziedzinie dla terapeutów i trenerów dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną.

W ramach projektu powstaną:

  1. Przewodnik po aktualnej sytuacji w zakresie podejmowania decyzji przez osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  2. Informatyczna aplikacja do wykorzystania przez profesjonalistów i osoby z niepełnosprawnością intelektualną w celu wsparcia procesu podejmowania decyzji
  3. Publikacja w tekście łatwym do czytania i zrozumienia na temat wspomaganego podejmowania decyzji
  4. Edukacyjny pakiet multimedialny dotyczący wspomaganego podejmowania decyzji dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin i osób wspierających
  5. Wytyczne dla profesjonalistów dotyczące stosowania metodologii opartej na technologiach informacyjno-komunikacyjnych przy wspomaganym podejmowaniu decyzji
  6. Pilotaż pedagogiczny wszystkich materiałów przez odpowiednich udziałowców.

Podczas spotkania inauguracyjnego partnerzy poznali się bliżej i omówili główne obszary tematyczne dotyczące projektu. Niedługo powstanie portal projektu, na którym będą opublikowane wszystkie jego rezultaty.

Pomimo praktycznych problemów, które wynikają z braku możliwości rzeczywistego, wierzymy, że ten projekt zostanie pomyślnie wdrożony i przyczyni się do promocji wspomaganego podejmowania decyzji wśród osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi!

buzie uczestnków spotkania - zrzut z ZOOM

Comments are closed.