Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Cyfrowa publikacja w projekcie BYOD

logo projektuOd października 2019 roku w Zarządzie Głównym PSONI toczy się projekt pod nazwą „BYOD as educational method leading to improve employability of adults with intellectual disability” („BYOD jako metoda edukacyjna wiodąca do zwiększenia zatrudnienia dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną”). Projekt jest finansowany z programu Erasmus+ z akcji KA2 Edukacja dorosłych –  Partnerstwa Strategiczne. W projekcie partnerzy opracowują sposoby wykorzystania osobistych smartfonów i tabletów w czasie zajęć z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

Mimo pandemii partnerzy projektu pracują nad uzyskaniem kolejnych rezultatów – tych, które nie wymagają angażowania dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną lub trenerów i nauczycieli.

Dzięki zdalnej współpracy powstał właśnie podręcznik dla nauczycieli. Podstawową częścią podręcznika jest 13 scenariuszy zajęć dotyczących aplikacji mobilnych, które mogą być wykorzystywane przez nauczycieli i dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną, szczególnie tych, które przygotowują się do pracy lub chcą utrzymać obecną. Wśród opisanych aplikacji można znaleźć m.in. kalendarz Google, mapy Google, Geocaching, TIM Be.Safe i inne. Podręcznik zawiera także przydatne informacje na temat tego, czym jest niepełnosprawność intelektualna, opisuje potrzeby osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz metodologię edukacji osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. W podręczniku zawarto również informacje o technologiach mobilnych i telefonach komórkowych. Podręcznik będzie podstawowym narzędziem w dalszych działaniach partnerów projektu, w które zostaną włączone osoby z niepełnoprawnością intelektualną i edukatorzy.

Opracowane scenariusze będą przetestowane przez nauczycieli, którzy włączą się w działania projektu. Uwagi nauczycieli i uczestników z niepełnosprawnością intelektualną zostaną uwzględnione i wprowadzone do podręcznika.
Niebawem pojawi się także publikacja w tekście łatwym do czytania i zrozumienia opisująca aplikacje mobilne, z  których mogą korzystać dorosłe osoby z niepełnosprawnością.
Zapraszamy do śledzenia wydarzeń w projekcie na stronie www.byod-project.eu

Comments are closed.