Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


„Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI III” – projekt realizowany przez PSONI

logo SAMODZIELNI i SKUTECZNIPolskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną od 1 kwietnia 2019 r. kontynuuje realizację projektu „Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI III”.

Projekt jest realizowany na podstawie umowy nr ZZB/000493/BFD z dnia 30.04.2018 r. o zlecenie realizacji zadań  (w formie wsparcia) na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (konkurs „Samodzielni i skuteczni” nr 4/2017) i współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W II okresie finansowania ze wsparcia oferowanego w projekcie będzie korzystało 357 osób.

Działania z zakresu aktywizacji zawodowej z wykorzystaniem metody zatrudnienia wspomaganego prowadzone są w 6 województwach.

Zapraszamy zainteresowane osoby do kontaktu z pracownikami Centrum DZWONI w Warszawie, Bytomiu, Zgierzu, Jarosławiu, Gdańsku i Ostródzie.

Szczegółowe informacje o projekcie oraz dane kontaktowe do Centrów DZWONI znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.centrumdzwoni.pl

Zapraszamy!

logo PFRON

Comments are closed.